Advisering

BTW
In de dagelijkse praktijk is de BTW verre van eenvoudig. Niet alleen zijn de regels ingewikkeld, maar de toegankelijkheid van die regels laat ook te wensen over. Bovendien hebben we niet alleen te maken met de regels in Nederland, maar ook met die binnen Europa. Verschillen in interpretatie en implementatie kunnen leiden tot dubbele heffing en niet-heffing.

De BTW leent zich dan ook bij uitstek voor tax planning.

Door dat alles is de BTW een vak voor specialisten geworden. Specialisten zoals De Ruiter BTW Advies.

Overdrachtsbelasting
De heffing van overdrachtsbelasting werkt vaak belemmerend voor een rationele positionering van vastgoed binnen uw bedrijf.

Cumulatie ligt daarbij steeds op de loer. Daarbij gaat het niet alleen om de heffing van overdrachtsbelasting zelf, maar ook om die van overdrachtsbelasting met BTW.

In veel andere gevallen verdient heffing van overdrachtsbelasting daarentegen de voorkeur boven de heffing van BTW.

Ook overdrachtsbelasting is dus een kwestie van plannen.

Genoeg reden dus om eens contact op te nemen om te bezien op welke wijze De Ruiter BTW Advies de BTW en/of overdrachtsbelasting in uw voordeel kan laten werken.