Toon de Ruiter

Mr A.J. (Toon) de Ruiter (1954) heeft fiscaal- en strafrecht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg.

Van 1977 tot en met augustus 1999 heeft Toon verschillende functies bekleed bij de belastingdienst en het Ministerie van Financiën. Toon heeft daarbij een belangrijke bijdrage geleverd aan de implementatie en uitvoering van de anti-constructie regelgeving met betrekking tot onroerend goed.

Per 1 september 1999 is Toon overgestapt naar de advieswereld. Als adviseur houdt hij zich in belangrijke mate bezig met de advisering ten aanzien van onroerend goed, financiële dienstverlening en het verlenen van juridische bijstand aan bedrijven die worden verdacht van carrouselfraude met BTW.

Toon heeft regelmatig seminars verzorgd en is als docent verbonden geweest aan diverse opleidingsinstellingen.

Toon spreekt en schrijft vloeiend in het Engels en heeft basale kennis van Duits en Frans.

In zijn vrije tijd speelt Toon graag golf en is liefhebber van (klassieke) Engelse auto's.