BTW-audits

Regelmatig zult u behoefte hebben aan een inschatting van uw BTW positie. Welke BTW-risico's loopt u, de omvang daarvan en meer van dergelijke vragen.

De Ruiter BTW Advies kan u daarbij behulpzaam zijn door middel van verschillende, al dan niet diepgaande BTW-audits, te weten:

• Quick-scan:
  aan de hand van een korte vragenlijst wordt globaal getoetst of uw bedrijf een
  verhoogd risico loopt op het gebied van de BTW.

• BTW-scan:
  aan de hand van een uitgebreide vragenlijst wordt een totaal overzicht van uw
  BTW-positie gemaakt.

• Due diligence onderzoeken:
  de bekende onderzoeken naar "lijken in de kast" voor wat betreft de BTW.